Kooperativní lymfomová skupina (KLS) a
Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)
Vás zvou na

Výroční zasedání

16. - 18. 3. 2016
Praha

Konference

Pravidelné třídenní setkání specializovaných lékařů v oblasti maligních lymfomů a lymfocytární leukémie, které se koná jedenkrát ročně, v druhé polovině března.

 

Cílem zasedání je zprostředkování výměny praktických zkušeností v léčbě těchto onemocnění, publikování diagnostických a léčebných doporučení a sdílení poznatků o nejnovějším vývoji v těchto lékařských oborech.

Zasedání je určeno výhradně pro odborné lékaře a je uzavřené pro účast zástupců farmaceutických firem, s výjimkou oficiálních partnerů konference.

Program

Středa 16. 3. 2016 - Pracovní zasedání KLS

15:00 - 18:15
Otevřený workshop: Transformace folikulárního lymfomu
15:00 - 15:30 Transformace folikulárního lymfomu - přehled M. Trněný
15:30 - 16:00 Transformace folikulárního lymfomu - pohled patologa V. Campr
16:00 - 16:30 Biologické aspekty FL a transformace M. Mráz
16:30 – 17:15 Transformace FL – data KLS A. Janíková
17:15 – 17:40 DLBCL a FL při diagnóze K. Benešová
17:40 - 18:15 Diskuse
18:15 - 19:00
Večeře
19:00 - 21:00
Zasedání výkonného výboru KLS

Čtvrtek 17. 3. 2016 - Plenární zasedání KLS

 
Lymfomy ve stáří.
Jak léčíme? Jak bychom mohli léčit?
9:00 - 9:15 Zahájení: Valná hromada
9:15 - 9:30 Přehled registru
9:30 - 10:00 Definice a zvláštnosti staršího věku, podpůrná léčba S. Vokurka
10:00 – 10:10 Jak léčíme v ČR starší nemocné s DLBCL? M. Trněný, R. Pytlík
10:10 - 10:30 Stanovení prognózy a léčba u starších nemocných s DLBCL V. Procházka, T. Fürst, T. Papajík
10:30 - 10:50 Jak léčit starší nemocné s relapsem DLBCL? R. Pytlík
10:50 – 11:00 Přístup ke starším nemocným s PCNSL H. Móciková
11:00 – 11:45 Starší nemocní s FL D. Belada, J. Ďuraš
11:45 – 12:15 Starší nemocní s PTL A. Janíková, R. Pytlík
12:15 – 12:30 LymfomHelp L. Šimáčková
12:30 - 13:30
Oběd
14:00 – 17:00
Panel patologů KLS: Kožní lymfomy
(mikroskopický seminář, patologie FNKV)
koná se na odd. patologie FNKV
13:30 – 14:00
Starší nemocní s MCL P. Klener, D. Šálek
14:00 – 14:30 Starší nemocní s HL Z. Král, A. Sýkorová, J. Kořen
14:30 – 15:15 Kazuistiky starších nemocných A. Sýkorová
15:15 – 15:30 Shrnutí M. Trněný
15:30 - 15:45
Přestávka na kávu a čaj
15:45 – 16:15 Studie v ČR D. Belada
16:15 – 16:45 Novinky z ASH M. Trněný
16:45 – 17:00 Vyhlášení výsledků voleb
17:00 Závěr
19:30 – 22:30
Společenská večeře účastníků zasedání.
Pro předem přihlášené účastníky, vstup pouze s pozvánkou.

Pátek 18. 3. 2016

9:30 - 11:50
I. sekce, předsednictvo: L. Smolej, M. Špaček
Úvodní slovo. (5 min) Smolej L. (Hradec Králové)
Current approach of German CLL Study Group to treatment of chronic lymphocytic leukemia. (40 + 5 min) Eichhorst B. (Köln)
Chlorambucil - novinka v léčbě chronické bělokrevnosti. Aktualita z 50. let 20. století. (15 + 5 min) Doubek M. (Brno)
Novinky z ASH v terapii CLL. (15 + 5 min) Mohammadová L. (Plzeň)
Aktualizovaná doporučení ČSCLL pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie. (10 + 5 min) Doubek M. (Brno)
Současné léčebné možnosti pacientů s CLL a defektem p53. (15 + 5 min) Brychtová Y. (Brno)
Hodnocení imunosuprese u CLL. (10 + 5 min) Vodárek P. (Hradec Králové)
11:50 - 12:45
Oběd
12:45 - 14:40
II. sekce, předsednictvo: D. Lysák, Š. Pospíšilová
Výroční zpráva o činnosti ČSCLL. (10 + 5 min) Smolej L. (Hradec Králové)
Klonální evoluce TP53 mutací a její klinický dopad včetně terapeutických implikací. (15 + 5 min) Malčíková J. a kol. (Brno)
Single cell analýzy CLL pacientů se souběžnými mutacemi genů TP53 a NOTCH1. (15 + 5 min) Kantorová B. a kol. (Brno)
Daří se nám ovlivnit přirozený průběh chronické lymfocytární leukémie? Analýza dat 1999 – 2013. (10 + 5 min) Smolej L. a kol. (Hradec Králové)
Léčba režimem BR (bendamustin + rituximab) v 1. linii u komorbidních pacientů s CLL. (10 + 5 min) Obrtlíková P. a kol. (Praha)
Vlastní výsledky léčby inhibitory BCR signalizace u relabovaných a refrakterních nemocných s CLL. (10 + 5 min) Urbanová R. a kol. (Olomouc)
Léčba idelalisibem u pacientů s CLL v běžné praxi – zkušenosti jednoho centra. (10 + 5 min) Špaček M. a kol. (Praha)
14:40 - 15:00
Přestávka na kávu a čaj
15:00 - 16:30
III. sekce, Interaktivní kazuistiky s hlasováním Moderátor: M. Brejcha + panel expertů: L. Smolej + R. Urbanová + M. Doubek
Kazuistika 1: CLL – alergické komplikace léčby Franková H. (Nemocnice Liberec)
Kazuistika 2: Cílená léčba u pacienta s chemorefrakterní CLL Molinský J. (VFN Praha)
Kazuistika 3: Vzácná komplikace u nemocného s relabující CLL na terapii inhibitorem BCR Zinráková P., Urbanová R. (FN Olomouc)
Kazuistika 4: Fulminantní progrese CLL do akutní lymfoblastické leukemie u pacienta léčeného ibrutinibem Trizuljak J.(FN Brno)

Partneři

Děkujeme za podporu při realizaci výročního zasedání oficiálním partnerům.

Roche
Generální partner
partner
partner
partner
Platinoví partneři
Roche
Zlatý partner
partner partner
Stříbrní partneři

Registrace

Jakého setkání se chcete zúčastnit?

 KLS den 1 - pracovní setkání - středa 16. 3. 2016 (15:00 - 18:00) KLS den 2 - hlavní den - čtvrtek 17. 3. 2016 (9:00 - 17:00) ČSCLL - pátek 18. 3. 2016 (9:30 - 16:30)

Společenská večeře ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 19:30 hod.

Pozvánku obdržíte v den konání zasedání při prezenci.
Určena pro účastníky konference, bez doprovodu.

 ano ne

Ubytování

Mám zájem o ubytování v místě konání (Eurostars Hotel Thalia):

 ano ne

Vaše údaje

Titul před jm.

Titul za jm.

Jméno

Příjmení

Adresa pracoviště

Telefon

E-mail

Místo konání

Eurostars Thalia Hotel, Národní 13, Praha 1

tramvaj č. 6, 9, 17, 18, 22, noční linky 53, 57, 58, 59
zastávka Národní divadlo
Hotel se nachází na rohu ulic Národní a Karolíny Světlé.

Kontakty

KLS skupina

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda KLS

 • trneny@cesnet.cz
 • tel: +420 224 962 061
 • I. interní klinika VFN
 • U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Česká CLL skupina

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
předseda ČSCLL

 • smolej@seznam.cz
 • tel: +420 495 832 649
 • IV. interní hematologická klinika, FN HK
 • Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Organizátor zasedání

PRO M CON s.r.o.
Aubrechtové 3105/3, 106 00 Praha 10

 • Martina Machová
 • machova@promcon.cz
 • tel: +420 774 072 032
 • tel: +31 62646 2598
Promcon
suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ