Kooperativní lymfomová skupina (KLS) a
Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)
Vás zvou na

Výroční plenární zasedání

22. - 24. 3. 2017
Praha

Konference

Pravidelné třídenní setkání specializovaných lékařů v oblasti maligních lymfomů a lymfocytární leukémie, které se koná jedenkrát ročně, v druhé polovině března.

 

Cílem zasedání je zprostředkování výměny praktických zkušeností v léčbě těchto onemocnění, publikování diagnostických a léčebných doporučení a sdílení poznatků o nejnovějším vývoji v těchto lékařských oborech.

Zasedání je určeno výhradně pro odborné lékaře a je uzavřené pro účast zástupců farmaceutických firem, s výjimkou oficiálních partnerů konference.

Program

Odborný program bude upřesněn.

Pátek 24. 3. 2017

Hlavní téma: Léčba starších a komorbidních pacientů s CLL ve světle nových poznatků a léčebných možností9:30 - 11:45
I. sekce
Úvodní slovo, výroční zpráva o činnosti ČSCLL (5 min) L. Smolej (Hradec Králové)
Problematika komorbidity a věku ve světle současných možností léčby CLL (20 + 5 min) T. Papajík, R. Urbanová, P. Turcsányi, P. Ryznerová (Olomouc)
Nové monoklonální protilátky v léčbě starších a komorbidních pacientů s CLL (10 + 5 min) M. Doubek (Brno)
Léčba CLL režimem bendamustin a rituximab v České republice: výsledky projektu ČSCLL (10 + 5 min) M. Špaček (Praha)
Venetoclax v léčbě CLL: pilotní data z běžné praxe v České republice (10 + 5 min) M. Špaček (Praha)
Evropská doporučení pro vyšetřování molekulárních prognostických markerů CLL (15 + 5 min) Š. Pospíšilová (Praha)
Během přestávky na oběd volba členů výboru ČSCLL.
11:45 - 12:30
Oběd
12:30 - 14:10
II. sekce
Databáze CLLEAR v roce 2017 (10 + 2 min) M. Doubek (Praha)
Činnost pacientské organizace Diagnóza leukémie (10 + 2 min) J. Pelouchová (Praha)
Novinky z ASH 2016 (15 + 5 min) M. Šimkovič (Hradec Králové)
Interakce v mikroprostředí CLL. Implikace pro cílenou léčbu (15 + 5 min) M. Mráz (Brno)
Zpět do každodenní reality: Jaké je standardní dávkování terapie u CLL? (15 + 5 min) D. Lysák (Plzeň)
Výsledky volby výboru ČSCLL a hlasování o přijetí nových členů (10 min)
14:10 - 14:25
Přestávka na kávu a čaj
14:25 - 16:00
III. sekce – kazuistiky s hlasováním,
moderátor: L. Smolej (Hradec Králové)
Panel expertů M. Špaček (Praha), D. Lysák (Plzeň), M. Doubek (Brno)
CLL s komplexním karyotypem (20 + 5min) L. Němcová, Y. Brychtová, M. Doubek (Brno)
Léčba progrese CLL po alogenní transplantaci (20 + 5 min) P. Vodárek (Hradec Králové)
Neobvyklá komplikace u pacientky s CLL (20 + 5min) J. Molinský (Praha)

Partneři 2017

Děkujeme za podporu při realizaci výročního zasedání oficiálním partnerům.

Roche
Generální partner
partner
partner
partner
partner
Platinoví partneři
partner
partner
Zlatí partneři
partner
partner
Stříbrní partneři

Registrace

Jakého setkání se chcete zúčastnit?

 KLS den 1 - pracovní setkání - středa 22. 3. 2017 (15:00 - 18:00) KLS den 2 - hlavní den - čtvrtek 23. 3. 2017 (9:00 - 17:00) ČSCLL - pátek 24. 3. 2017 (9:00 - 16:00)

Společenská večeře ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 19:30 hod.

Pozvánku obdržíte v den konání zasedání při prezenci.
Určena pro účastníky konference, bez doprovodu.

 ano ne

Ubytování

Mám zájem o ubytování v místě konání - Hotel Don Giovanni. Ubytování je určeno pro mimopražské účastníky a má omezenou kapacitu.

 ano ne

Vaše údaje

Titul před jm.

Titul za jm.

Jméno

Příjmení

Adresa pracoviště

Telefon

E-mail

Místo konání

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha

tramvaj č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 25, 26 či Metro A
zastávka Želivského

Kontakty

KLS skupina

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda KLS

 • trneny@cesnet.cz
 • tel: +420 224 962 061
 • I. interní klinika VFN
 • U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Česká CLL skupina

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
předseda ČSCLL

 • smolej@seznam.cz
 • tel: +420 495 832 649
 • IV. interní hematologická klinika, FN HK
 • Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Organizátor zasedání

PRO M CON s.r.o.
Aubrechtové 3105/3, 106 00 Praha 10

 • Martina Machová
 • machova@promcon.cz
 • tel: +420 774 072 032
 • tel: +31 62646 2598
Promcon
suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ